Ansvar og forsikringsdækning

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder.

Forinden vi påtager os en opgave for en kunde, undersøger vi muligheden for interessekonflikter med eksisterende kunder.

 

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Engelbrecht er underlagt tavshedspligt.

Vores advokatvirksomhed udøves i øvrigt i overensstemmelse med Advokatsamfundets etiske regler samt retsplejelovens regler om advokater.

Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Engelbrecht er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Söderberg & Partners. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Engelbrecht uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg