Ansvarsbegrænsning

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill, image m.m.

 

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Vi er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelser med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Engelbrecht anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg