Specialer

- Ejendomshandler

- Erhvervsret

- Familieretssager

- Heste & Jura

- Lejeret

- Strafferet

- Testamente og dødsboer

- Tvangsfjernelser

- Ægteskabssager

Kontakt

Charlotte Engelbrecht

Advokat, indehaver

Telefon: 21 68 23 42

E-mail: cen@advokatcen.dk

Profil

Charlotte har tidligere været ansat hos Anklagemyndigheden, på Københavns Universitet samt hos Kriminalforsorgen, og har således et bredt kendskab til straffesager.

Hun arbejder også inden for flere civilretslige områder, herunder særligt familieret, lejeret og dødsboer, hvor hun behandler såvel privat skiftede boer som bobestyrerboer. I civile sager har Charlotte stor erfaring med proceduresager særligt inden for boligretten og familieretten. 

Endelig har Charlotte et særligt kendskab til landbrugsret og hestesager, idet Charlotte blev bachelor på Landbohøjskolen i 2006 som agronom, og er desuden en erfaren hesteavler. Hun har tillige stor erfaring indenfor ejendomshandler, hvor særligt landbrugsejendomme har hendes interesse.

Tillidserhverv

- Advokat for lejernes LLO

- Advokat til varetagelse af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet 

- Bestyrelsesmedlem i Advokatvagten i Præstø

Medlemskaber

- Danske Advokater 

- Landsforeningen af forsvarsadvokater

- Advokatsamfundet

- Handelsstandsforeningen, Sakskøbing

- Handelsstandsforeningen, Præstø

- Advokatforeningen i Nykøbing Falster Retskreds

- Sakskøbing håndværker og industriforening

- GreveSolrød erhvervsforening

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg