Specialer

- Ejendomshandler

- Erhvervsret

- Familieretssager

- Heste & Jura

- Lejeret

- Strafferet

- Testamente og dødsboer

- Tvangsfjernelser

- Ægteskabssager

Kontakt

Telefon: 21 68 23 42

E-mail: cen@advokatcen.dk

Charlotte Engelbrecht

Født: 1979

Cand jur: 2011

Advokat: 2014

Partner: 2016

Profil

Advokat Charlotte har tidligere været ansat hos Anklagemyndigheden i Sydsjælland og Lolland-Falster Politi, på Københavns Universitet samt hos Kriminalforsorgen, og har således et bredt kendskab til straffesager.

Desuden arbejder Charlotte Engelbrecht Nielsen inden for flere civilretslige områder, her særligt familieretlige,  arveretlige samt leje retlige sager.

Særligt i civile sager har Charlotte Engelbrecht stor erfaring med proceduresager inden for boligretten, idet hun har speciale i lejeret, som hun ligeledes har undervist i på Københavns Universitet. 

Endelig har Charlotte Engelbrecht Nielsen et særligt kendskab til hestebranchen indenfor heste og jura, idet hun selv er en erfaren avler af dansk varmblods heste, hvor særligt springheste har stor interesse. Charlotte Engelbrecht har desuden en bachelorgrad som agronom, hvor hun i perioden fra 2003-2006 læste på Landbohøjskolen i København. Hun afsluttede i 2006 sin bacheloropgave med speciale i hestens fodring og ernæring.

Tillidserhverv

- Advokat for lejernes LLO

- Advokat til varetagelse af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet 

- Bestyrelsesmedlem i Advokatvagten i Præstø

Medlemskaber

- Danske Advokater 

- Landsforeningen af forsvarsadvokater

- Advokatsamfundet

- Handelsstandsforeningen, Sakskøbing

- Handelsstandsforeningen, Præstø

- Advokatforeningen i Nykøbing Falster Retskreds

- Sakskøbing håndværker og industriforening

- GreveSolrød erhvervsforening

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk