Hvidvask

Advokatfirmaet Engelbrecht er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år.

Derfor skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. eller CVR.nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor.

 

For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg