Priser

Køb/salg fast ejendom:

Rådgivning uden berigtigelse                                                                                            

- Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag
og efterfølgende udarbejdelse af bemærkninger til samme.

Kr. 3.500,00,- inkl. moms

 

Kr. 4.500,00,- inkl. moms

 

Berigtigelse uden rådgivning

Udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf, udarbejdelse
af refusionsopgørelse og berigtigelse i øvrigt.

Rådgivning og berigtigelse

Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag ogefterfølgende udarbejdelse af bemærkninger til sammesamt udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf,udarbejdelse af refusionsopgørelse mm.

Kr. 8.000,00,- inkl. moms

 

Købsaftale uden berigtigelse

Kr. 4.000,00,- inkl. moms

 

- På ubebygget grund                                                                                

Udarbejdelse af købsaftale                                                                                

Kr. 5.000,00,- inkl. moms

 

- På ejendom/lejlighed                                                                   

Udarbejdelse af købsaftale

Købsaftale med berigtigelse

 På ubebygget grund

- Udarbejdelse af købsaftale og skøde

Kr. 8.000,00,- inkl. moms

 

- På ejendom/lejlighed

Kr. 9.000,00,- inkl. moms

 

Udarbejdelse af købsaftale og skøde

Diverse sager:

- Tinglysning af skifteretsattest 

Kr. 1.500,00,- inkl. moms

 

- Aflysning af tinglyst dokument 

Kr. 1.500,00,- inkl. moms

 

- Selskabsstifelse

Kr. 5.000,00,- inkl. moms

 

- Anfordringsgældsbrev

Kr. 1.500,00,- inkl. moms

 

- Anfordringsgældsbrev v/ejendomshandel 

Kr. 1.250,00,- inkl. moms

 

- Tilbagekaldelse af testamente

Kr. 1.500,00,- inkl. moms

 

Årlig afdragsordning ved inkasso

Kr. 650,00,- inkl. moms

Kr. 100,00,- inkl. moms

 

 - + pr. rykkerbrev

 - Registrering, kontering, bogføring

Diverse sager:

Kr. 2.250,00,- inkl. moms

 

- Timetakst for advokater

Kr. 3.500,00,- inkl. moms

 

- Testamente - priser fra

Kr. 4.375,00,- inkl. moms

 

- Ægtepagt - priser fra

Kr. 6.875,00,- inkl. moms

 

Testamente og ægtepagt - priser fra

Kr. 1.250,00,- inkl. moms

 

Arveafkaldserklæring - priser fra

Kr. 4.375,00,- inkl. moms

 

- Tilbagekaldelse af testamente

OBS. Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og mangler ved ovenstående prisliste, som derfor kun skal anses som en vejledende prisliste. Priserne i prislisten er udelukkende et udtryk for vores priser, hvorfor f.eks. afgifter og andre gebyrer ikke er indeholdt i ovenstående prisliste.

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg