Faste priser:                                                                                                             Pris  m/moms                                  

Køb/salg fast ejendom:
 

- Rådgivning uden berigtigelse                                                                                                  kr. 3.500,00

Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag
og efterfølgende udarbejdelse af bemærkninger til samme.

 

- Berigtigelse uden rådgivning                                                                                                   kr. 4.500,00

Udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf, udarbejdelse
af refusionsopgørelse og berigtigelse i øvrigt.

 

- Rådgivning og berigtigelse                                                                                                       kr. 8.000,00
Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag og
efterfølgende udarbejdelse af bemærkninger til samme
samt udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf,
udarbejdelse af refusionsopgørelse mm.

 

- Købsaftale uden berigtigelse

                      - På ubebygget grund                                                                                            kr. 4.000,00
                      Udarbejdelse af købsaftale

                      - På ejendom/lejlighed                                                                                          kr. 5.000,00
                      Udarbejdelse af købsaftale

- Købsaftale med berigtigelse

                      - På ubebygget grund                                                                                            kr. 8.000,00
                      Udarbejdelse af købsaftale og skøde

                      - På ejendom/lejlighed                                                                                          kr. 9.000,00
                      Udarbejdelse af købsaftale og skøde

 

 

Diverse sager:
 

- Tinglysning af skifteretsattest                                                                                                 kr. 1.500,00

- Aflysning af tinglyst dokument                                                                                                kr. 1.500,00

- Selskabsstiftelse                                                                                                                       kr. 5.000,00

- Anfordringsgældsbrev                                                                                                              kr. 1.500,00

- Anfordringsgældsbrev v/ejendomshandel                                                                             kr. 1.250,00

- Tilbagekaldelse af testamente                                                                                                 kr. 1.500,00

- Årlig afdragsordning ved inkasso

                      - Registrering, kontering, bogføring                                                                     kr. 625,00

                      - + pr. rykkerbrev                                                                                                    kr. 100,00

 

Variable priser — afregnes efter medgået tidsforbrug:
 

- Timetakst for advokater                                                                                                            kr. 2.250,00

- Testamente — priser fra                                                                                                           kr. 3.500,00

- Ægtepagt — priser fra                                                                                                               kr. 4.375,00

- Testamente og ægtepagt —  priser fra                                                                                    kr. 6.875,00

- Arveafkaldserklæring — priser fra                                                                                           kr. 1.250,00

- Fremtidsfuldmagt — priser fra                                                                                                 kr. 4.375,00

OBS. Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og mangler ved ovenstående prisliste, som derfor kun skal anses som en vejledende prisliste. Priserne i prislisten er udelukkende et udtryk for vores priser, hvorfor f.eks. afgifter og andre gebyrer ikke er indeholdt i ovenstående prisliste.

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk