57838392a3457billede-038_edited.jpg

Selskabsrådgivning 

Vi bistår med rådgivning om alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af hhv. A/S, I/S, ApS, enkeltmandsvirksomheder og K/S. Rådgivningen kan bl.a. omfatte, en redegørelse for fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer, udarbejdelse af relevante dokumenter
såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Derudover kan vi rådgive og udarbejde forskellige aftaler, herunder f.eks., ansættelseskontrakter, ejer– sameje eller interessentkontrakter. Vi er desuden behjælpelige med at omregistrere dit IVS til et ApS,
efter den nye lov er trådt i kraft.


Valg af selskabsform

Når du skal vælge din selskabsform, bistår vi med rådgivning ud fra de aktuelle ønsker og behov som du har til din virksomhed. Ved valg af selskabsform er der overordnet set to kategorier, en hvor du hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk og en hvor du kun
hæfter for det indskud du har lagt i virksomheden.

Udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og kontrakter

Vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, samt udarbejdelse af kontrakter, herunder Direktørkontrakter og ansættelseskontrakter. Vi tilbyder ligeledes rådgivning og udarbejdelse af ejeraftaler, herunder
sameje- og interessentskabsoverenskomst samt anpartsoverenskomst, hvilket er relevant hvis du ønsker at etablere et selskab i sameje med en anden person. Det er derved muligt at oprette et interessentskab eller et anpartsselskab, og samtidig fastlægge reglerne imellem jer
som ejere.

 

Kort om selskabsformerne

Enkeltmandsvirksomhed: I en enkeltmandsvirksomhed kan der kun
være én ejer. Der er intet krav om minimumskapital i virksomheden,
og som eneste ejer i virksomheden hæftes der personligt, ubegrænset
og direkte.


Interessentskab (I/S): Der er intet krav om startkapital for at oprette
et interessentskab. Der er dog krav om, at der minimum skal være
to ejere, og disse hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilket
vil sige, at der hæftes med alt hvad du ejer.

 

Fra den 15. april 2019, er det ikke længere muligt at stifte Iværksætterselskaber
(IVS). Endvidere skal eksisterende (IVS) omregistrere
sig til ApS med en selskabskapital på 40.000 kr., eller lukke ned.
Overholder du ikke 2-års fristen, vil dit IVS blive tvangsopløst.


Anpartsselskab (ApS): For at stifte et anpartsselskab skal du indskyde
mindst 40.000 kr., dette kan være i form af kontanter eller andre
værdier. Du kan starte og eje et anpartsselskab som privatperson
alene eller med andre, som virksomhed eller i en kombination af
begge. Som ejer hæftes der kun for de værdier der er indskudt i
selskabet.


Aktieselskab (A/S): Der er pr. 1. juli 2018 krav om mindstekapitalindskud
på 400.000 kr., i selskabet. Ejerne hæfter kun for det indskud
der er skudt i selskabet. Der stilles krav om direktion og bestyrelse
eller tilsynsråd. Der stilles endvidere krav om at der skal oprettes
vedtægter og et stiftelsesdokument.


Kommanditselskab (K/S): Der er intet kapitalkrav til oprettelsen af et
kommanditselskab. Men derimod er der krav til, at der er oprettet
selskabsvedtægter, en ledelse bestående af en direktion eller af en
bestyrelse, samt at der skal føre regnskab og indberettes årsrapport
digitalt.

 

I kommanditselskabet er der typisk mindst en komplementar
og en kommanditist. Komplementaren hæfter ubegrænset, personligt
og solidarisk for virksomhedens forpligtelser hvor kommanditisten
kun hæfter begrænset, med det beløb de har skudt ind i virksomheden.

Kontakt os

Advokatfirmaet Engelbrecht

 

Kontoret i Sakskøbing

Søndergade 2 A, 1., 4990 Sakskøbing

Tlf. 2168 2377

 

Kontoret i Præstø

Adelgade 1, 4720 Præstø

Tlf. 5470 5800

Kontoret i Greve

Korskildelund 6, 2670 Greve

Tlf. 2168 2255

Cvr.nr. 37325481

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg