Særeje og ægtepagt

Når du og din partner bliver gift, indgår I et formuefællesskab og får derved fælleseje. Hvis I ønsker at have en anden formueordning, skal I derfor træffe beslutning om det i en ægtepagt.
Der er mange grunde til at der oprettes ægtepagter, bl.a. at man ønsker at stille hinanden bedre når man går bort, at en virksomhed kan drives videre hvis ægteskabet ender i skilsmisse, eller hvis der er stor forskel på formuerne ved indgåelse af ægteskabet at man
ønsker at sikre sig mod store økonomiske tab, hvis ægteskabet ender i skilsmisse. Desuden er det relevant i situationer med sammensatte familier med dine, mine og vores børn, hvor der ikke ønskes en ligedeling af afdødes formue.

 

Det der typisk oprettes særeje omkring er,

  • Alt hvad man ejer på nuværende tidspunkt

  • Alt hvad man modtager i arv eller gave

  • Fast ejendom eller virksomhed

  • Pengesum, som er tilknyttet et aktiv, f.eks., friværdi i et hus

 

Varigheden af særejet kan aftales at skulle gælde henholdsvis;

  • Hele ægteskabet

  • Tidsbegrænset særeje, f.eks., kun de første 10 år

  • Aftrapningssæreje, således at jo længere ægteskabet varer desmere vil blive fælleseje.


Det er fra 01.01.2018 nu også muligt, at oprette særeje for gæld, og særejet kan både gælde nuværende og/eller fremtidig gæld.

 

Herunder vil det almindelige formuefællesskab samt de mest almindelige særejeformer gennemgås.

Delingsformue:

Delingsformue er den legale formueordning i alle ægteskaber. I ejer ikke alle jeres ting i fællesskab, og I hæfter heller ikke automatisk for hinandens gæld. Formueordningen har dermed som udgangspunkt kun betydning for jer i forbindelse med et skifte – enten pga. skilsmisse eller ved død. Her vil delingsformue medføre, at I hver skal have halvdelen
af fællesboet.

Skilsmissesæreje:

Skilsmissesæreje betyder, at hver ægtefælles særeje holdes adskilt i tilfælde af skilsmisse eller separation, mens det indgår som en del af ægtefællernes fælleseje, hvis den ene ægtefælle dør. Hvis ikke I har specificeret jeres særejebestemmelse, så vil det blive fortolket som skilsmissesæreje.

 

Ved skilsmissesæreje vil længstlevende ægtefælle overtage afdødes
forpligtelser. Forpligtelserne, der overtages er både i forhold til udbetaling af arv til eventuelle børn samt tilbagebetaling af gæld til kreditorer.

 

Fuldstændigt særeje:

Det fuldstændige særeje holdes adskilt fra ægtefællernes fælleseje både i tilfælde af skilsmisse, separation eller død. Ligesom ved skilsmissesæreje kan man aftale fuldstændigt særeje for hele sin formue, en brøkdel eller for en bestemt genstand. Siden 1. januar 2018, har det været muligt at gøre sin gæld til særeje, hvilket kan være særdeles relevant hvis en af jer har gæld og den anden driver selvstændig virksomhed.

 

Det fuldstændige særeje betyder dog, at ved død, så er længstlevende ægtefælle tvunget til at skifte boet med afdødes børn. Da længstlevende ikke kan vælge at sidde i uskiftet bo, kan det ende med at koste både hus og hjem, fordi arven skal udbetales til afdødes børn.

Kombinationssæreje:

Endelig er det muligt at aftale kombinationssæreje. Det betyder, at ægtefællerne indgår en aftale om skilsmissesæreje i ægteskabet, men fuldstændigt særeje for længstlevende ægtefælle. På denne måde kan I sikre, at den længstlevende har så mange midler som overhovedet muligt ved førstafdødes død. Et kombinationssæreje kan med fordel kombineres med et testamente fx hvor den længstlevende ægtefælle begunstiges mest muligt.

Vi anbefaler:

At I hvert 5. år tager stilling til, hvorvidt jeres oprettede ægtepagt stadig repræsenterer, hvad I ønsker. Vi står behjælpelige til en gennemgang og fornyelse af jeres ægtepagt, hvis der skulle være brug for dette.

Kontakt os

Advokatfirmaet Engelbrecht

 

Kontoret i Sakskøbing

Søndergade 2 A, 1., 4990 Sakskøbing

Tlf. 2168 2377

 

Kontoret i Præstø

Adelgade 1, 4720 Præstø

Tlf. 5470 5800

Kontoret i Greve

Korskildelund 6, 2670 Greve

Tlf. 4236 6561

Cvr.nr. 37325481

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg